Ugodnosti za člane OO Novo mesto

 1. Brezplačna pravna pomoč in brezplačno pravno zastopanje pred organi v zavodu in pred sodišči, v skladu s Pravilnikom o pravni pomoči
 2. Varstvo pravic po kolektivnih pogodbah in zakonih
 3. Solidarnostna in finančna pomoč v skladu s Pravilnikom o solidarnostnih in finančnih pomočeh. Višina solidarnostne in finančne pomoči OO Novo mesto znaša 400 €
 4. Svizova čebelica – Blagajna vzajemne pomoči
 5. Višja solidarnostna pomoč in višje jubilejne nagrade
 6. Svizov zdravstveni sklad
 7. Subvencije za pridobitev ustrezne izobrazbe
 8. Štipendiranje
 9. Generali zavarovalnica – nezgodno zavarovanje
 10. Cenejše letovanje v SVIZ-ovih počitniških stanovanjih
 11. SVIZ-ova Diners kartica
 12. Vsi popusti – dogovorjeni na nivoju SVIZ Slovenije (sviz.si)
 13. Rekreacija za člane OO Novo mesto 

             - Dopis rekreacija                                                                                                           - Seznam koristnikov rekreacije