Subvencije in štipendiranje

Glavni odbor SVIZ vsako leto v svojem finančnem načrtu predvidi tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v prihajajočem študijskem letu pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je znana vsako leto sproti, razpis pa je običajno odprt do sredine oktobra vsako leto.

Prosilke in prosilci oddajo vlogo preko posebne povezave, ki je skupaj z vsemi podrobnostmi razpisa objavljena na naši spletni strani www.sviz.si. Prosilke in prosilci se na omenjeni povezavi prijavijo v sistem in tam skladno s Pravili o subvencioniranju zobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije izpolnijo obrazec »Vloga za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije«, ki jo nato oddajo v sistem in obenem natisnejo. Natisnjeno vlogo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili nato pošljejo na naslov sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana) do določenega roka.

Vse podrobnosti o razpisnih pogojih so objavljene na spletni strani www.sviz.si, v rubriki SVIZ-ovi predpisi ob Pravilih o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije. Kandidatkam in kandidatom svetujemo, da si, preden se prijavijo, temeljito preberejo pravila in se seznanijo s prijavo, vlogi pa priložijo vsa potrebna dokazila in dokumente. Posebej izpostavljamo, da komisija nepopolnih vlog ne bo obravnavala.

Pravila o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije (povezava) 

Navodila za oddajo vloge za subvencijo (povezava)