OO Novo Mesto, 24. 05. 2022

Srečanje z upokojenci SVIZ Novo mesto

 

V petek, 20. maja 2022, je Območni odbor SVIZ Novo mesto pripravil srečanje z upokojenci. Povabil je vse tiste, ki so se upokojili v letih 2020 in 2021. Bilo jih je kar 51. Srečanja se je udeležilo nekoliko manj članov, saj so bili nekateri tako ali drugače zadržani. Bili pa so zaposleni v vzgoji in izobraževanju vseh profilov: od čistilk, kuharic, hišnikov, pomočnic vzgojiteljev, vzgojitelji in seveda učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji…

Na začetku sta jih lepo pozdravili in zaželeli vse dobro Jožica Derganc, predsednica OO SVIZ Novo mesto in Jožica Unetič – vodja Sekcije upokojencev. Srečanje je potekalo v Dijaškem in študentskem domu v Novem mestu. V kulturnem programu so se predstavili učenci glasbene šole Marijana Kozine Novo mesto. V nadaljevanju petkovega popoldneva je gospa Jožica Unetič povabila vse prisotne v članstvo SVIZ tudi po upokojitvi in predstavila dejavnosti za upokojence. Poudarila je, da ohranijo vse pravice, kot so jih imeli v času zaposlenosti, članarino pa plačajo le enkrat v letu. Prejeli so tudi bon za letovanje v SVIZ-ovih kapacitetah. Destinacijo si izberejo sami do konca koledarskega leta 2022, SVIZ pa jim povrne stroške.

Za konec pa jim je Dijaški in študentski dom Novo mesto pripravil še zelo okusno kosilo. Srečanje je potekalo v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju. Vsem novim upokojencem smo seveda vsi zaželeli mnogo trdnega zdravja in zdravih let ter dobrega počutja v tretjem življenjskem obdobju.

Marija Andrejčič