OO Novo Mesto, 09. 02. 2023

Srečanje z glavnim tajnikom SVIZ v Novem mestu

V četrtek, 9. februarja 2023, je bilo na Šolskem centru v Novem mestu kot zadnje srečanje sindikalnih zaupnikov za OO Novo mesto, Belo krajino in Posavje z glavnim tajnikom SVIZ Branimirjem Štrukljem. Srečanja se je udeležila tudi njegova pomočnica pravnica Nadja Göetz. Tema srečanja je bila Zaostrovanje aktivnosti SVIZ za sklenitev stavkovnega sporazuma. Na začetku srečanja nas je lepo pozdrav predsednik OO Novo mesto Boštjan Miklič. Prisotni sta bili tudi predsednici OO Posavje Meta Fekonja in OO Bela krajina mag. Vlasta Pezdirc.

Srečanje je potekalo v luči predstavite  novega plačnnega sistema, saj sta oba prišla direktno s predstavitve, kjer je ministrica Sanja Ajanović Hovnik predstavila izhodišča za reformo plačnega sistema 45 reprezentativnim  sindikatom javnega sektorja. Največ negodovanja je bilo na ministričino izjavo o zamrznitvi napredovanja, znižanja razpona med plačnimi razredi, neizplačilo delovne uspešnosti, zmanjšanja števila dni dopusta… Ključni vladni rešitvi sta nova plačna lestvica in vzpostavitev stebrov. Vzporedno se bodo pogajali o odpravi plačnih nesorazmerij.

V nadaljevanju pa sta glavni tajnik in njegova pomočnica odgovarjala na pereča in aktualna vprašanja sindikalnih zaupnikov.

Marija Andrejčič