PREDSTAVITEV OO Novo mesto

SVIZ OO Novo mesto
Novi trg 10
8000 Novo mesto 
e-pošta:  bostjan.miklic@os-smihel.si

  

Območni odbor Novo mesto deluje pod okriljem Glavnega odbora SVIZ Slovenije. Združuje sindikate javnih zavodov v občinah Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert, Žužemberk, Mirna Peč, Škocjan, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice in Šentjernej. Območni odbor Novo mesto ima okoli 1600 članov in združuje 33 zavodov s področja predšolske vzgoje, osnovnih šol, srednjih šol, glasbenih šol in drugih zavodov, kar nas umešča med večje območne odbore. Sedež odbora je v prostorih SVIZ-a na Novem trgu 10 v Novem mestu, ki ga vodi predsednik Boštjan Miklič, ki je tudi sindikalni zaupnik na Osnovni šoli Šmihel. Enkrat tedensko so na sedežu odbora uradne ure, in sicer vsak ponedeljek med 16.00 in 18.00 uro, člani pa lahko vsak dan kontaktirajo predsednika preko telefona ali elektronske pošte. Območni odbor sindikalnim zaupnikom in svojim članom pomaga z nasveti pri njihovem delu ali v primeru, če jim je kršena pravica iz delovnega razmerja. Pravno pomoč članicam in članom zagotavlja in nudi pravna služba SVIZ Slovenije, ki ob predhodni najavi tudi osebno sprejme naše člane. Poleg pravnega svetovanja nudi OO Novo mesto svojim članom tudi solidarnostno finančno pomoč, ki znaša v enkratnem znesku 400 € za člana. Članom, ki si želijo pridobiti ustrezno stopnjo izobrazbe za svoje delovno mesto, s subvencioniranjem pomaga SVIZ Slovenije. Članom nudimo tudi možnost sofinanciranja rekreacije v višini 40 € na člana v koledarskem letu. Ob dopolnitvi 50 let članom omogočimo diagnostični pregled gostote kostne mase, ki ga izvajajo v Termah Dolenjske Toplice in ga v celoti krije območni odbor. Vsako leto organiziramo predstavo ob dnevu učiteljev, strokovno ekskurzijo in srečanje upokojenih članov. Sekcijo upokojenih članov vodi Jožica Unetič. Upokojeni člani se redno srečujejo enkrat mesečno in organizirajo izlete in druženja. Članice in člani vsako leto sodelujemo na športnih igrah, ki jih prireja SVIZ Slovenije in tekmovanja v veleslalomu v organizacije SVIZ OO Velenje. Vsako leto razdelimo počitniške termine za letovanje v SVIZ-ovih apartmajih, ki jih člani lahko koristijo tudi čez celo leto. 

Predstavniki OO Novo mesto v organih SVIZ Slovenije

Boštjan Miklič Predsednik OO Novo mesto, član GO SVIZ
Barbara Leben Članica GO SVIZ
Tinka Fric Kočjaž Predsednica sekcije šolskih knjižničarjev, članica GO SVIZ
Jožica Unetič Članica sekcije upokojenih članov SVIZ
Sandra Tomovič Članica sekcije ARTD (administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev) SVIZ
Tjaša Mikec Članica odbora za mlade SVIZ
Andreja Grom Članica odbora za enakost SVIZ

Člani predsedstva OO Novo mesto

Boštjan Miklič Predsednik
Barbara Leben Namestnica predsednika
Martin Pungerčar Član predsedstva 
Andreja Burger Članica predsedstva 
Branka Zorič Jazbec Članica predsedstva 
Zvijezdana Cujnik Članica predsedstva
Katja Grahut Članica predsedstva
Zdenka Kranjc Računovodja 

Nadzorni odbor Novo mesto

Sonja Resman Predsednica NO SVIZ OO Novo mesto
Stanka Zaletelj Članica NO
Klavdija Kranjec Članica NO