PREDSTAVITEV OO Novo mesto

Območni odbor SVIZ Novo mesto
Sedež območnega odbora
Glavni trg 10
8000 Novo mesto 
e-pošta:  oo.novomesto@sviz.si

  

Območni odbor Novo mesto deluje pod okriljem Glavnega odbora SVIZ Slovenije. Združuje sindikate javnih zavodov v občinah Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert, Žužemberk, Mirna Peč, Škocjan, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice in Šentjernej. Območni odbor Novo mesto ima 1582 članov in združuje 34 zavodov s področja predšolske vzgoje, osnovnih šol, srednjih šol, glasbenih šol in zavodov, kar nas vmešča med večje območne odbore. Sedež odbora je v prostorih SVIZ-a na Novem trgu 10 v Novem mestu, ki ga vodi predsednica Jožica Derganc, ki je tudi sindikalna zaupnica v Vrtcu Pedenjped Novo mesto. Enkrat tedensko so na sedežu odbora uradne ure in sicer, vsak ponedeljek med 16.00 in 18.00 uro, člani pa lahko vsak dan kontaktirajo predsednico preko telefona ali elektronske pošte. Območni odbor sindikalnim zaupnikom in svojim članom pomaga z nasveti pri njihovem delu ali v primeru, če jim je kršena pravica iz delovnega razmerja. Pravno pomoč članicam in članom zagotavlja in nudi pravna služba SVIZ Slovenije, ki ob predhodni najavi tudi osebno sprejme naše člane. Poleg pravnega svetovanja nudi OO Novo mesto svojim članom tudi solidarnostno in nepovratno finančno pomoč, ki znaša v enkratnem znesku 400 € za člana. Omogočamo tudi povratno finančno pomoč, ki znaša največ do 1000 € na 10 obrokov. Članom, ki si želijo pridobiti višjo stopnjo ali ustrezno izobrazbo s subvencioniranjem, pomaga SVIZ Slovenije in območni odbor. Članom nudimo tudi možnost sofinanciranja rekreacije v višini 30 € na člana v koledarskem letu. Ob napolnitvi 50 let, članom omogočimo diagnostični pregled gostote kostne mase, ki ga izvajajo v termah Dolenjske toplice, vsako leto in ga v celoti krije območni odbor. Vsako leto organiziramo predstavo ob dnevu učiteljev, strokovno ekskurzijo in srečanje upokojenih članov. Sekcijo upokojenih članov vodi Jožica Unetič, ki je tudi predsednica Upokojenih članov Slovenije in članica GO SVIZ Slovenije. Upokojeni člani se redno srečujejo enkrat mesečno in organizirajo izlete in druženja. Članice in člani vsako leto sodelujemo na športnih igrah, ki jih prireja Sviz Slovenije in tekmovanja v Veleslalomu v organizacije OO Velenje. Vsako leto razdelimo počitniške termine za letovanje v Svizovih apartmajih, ki pa jih člani lahko koristijo tudi čez celo leto. 

Predstavniki OO Novo mesto v organih SVIZ Slovenije

Jožica Derganc Članica GO SVIZ Slovenije
Zvijezdana Cujnik Članica GO SVIZ Slovenije
Jožica Unetič Predsednica sekcije upokojenoh članov Slovenije, članica GO
Marija Andrejčič Predsednica sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ, članica GO
Barbara Leben Predstavnica sekcije mladih SVIZ
Sandra Tomovič Predstavnica sekcije ARTD (administrativno računovodskih in tehničnih delavcev) SVIZ
Andreja Grom Predstavnica sekcije  za enakost in ženska vprašanja SVIZ

Člani predsedstva OO SVIZ Novo mesto

Jožica Derganc Predsednica
Zvijezdana Cujnik Namestnica predsednice
Jernej Mauko Član predsedstva 
Helena Dugonjić Članica predsedstva 
Aleksandra Kropin Članica predsestva 
Jožica Unetič Članica predsedstva
Andreja Grom Članica predsedstva
Zdenka Kranjc Računovodja 

Nadzorni odbor Novo mesto

Sonja Resman Predsednica NO OO Novo mesto
Stanka Zaletelj Članica NO
Anamarija Hlača Članica NO