Pravna pomoč

Vsem članicam in članom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na voljo brezplačna pravna pomoč. Članice in člani imajo pravico do pravne pomoči in zastopanja pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Brezplačno pravno pomoč našim članom nudijo pravniki:

PREDŠOLSKA VZGOJA, OSNOVNE ŠOLE IN ZAVODI ZA OTROKE IN MLADOSTENIKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Jernej Zupančič Strokovni sodelavec za pravne zadeve  01 244 09    22   jernej.zupancic@sviz.si
 
OSNOVNE ŠOLE, GLASBENE ŠOLE IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Jadranka Zupanc Strokovna sodelavka za pravne zadeve   01 244 09 10  jadranka.zupanc@sviz.si
 
SREDNJE, VIŠJE ŠOLE IN DIJAŠKI DOMOVI
Samra Praprotnik Kos Strokovna sodelavka za pravne zadeve  01 244 09 12  samra.praprotnik.kos@sviz.si
 
VISOKO ŠOLSTVO IN ZNANOST, KULTURA
Anja Korošec Strokovna sodelavka za pravne zadeve  01 244 09 18  anja.korosec@sviz.si