OO Novo Mesto, 17. 10. 2023

Izlet v Rogatec

Upokojenci SVIZ Novo mesto se vsak mesec odpeljemo na izlet po Sloveniji. Oktobra nas je pot vodila v Rogatec na Štajersko. Na dvorcu Strmol smo se sprehodili skozi različna obdobja preteklosti, v Muzeju na prostem pa doživeli bogato kulturno dediščino ene izmed slovenskih pokrajin. Rogatec je manjši kraj blizu turistično bolj znane Rogaške Slatine. Je pa eden najstarejših krajev v Sloveniji, saj že 700 let ohranja svoje trške pravice.

Dvorec Strmol se uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem. Odlikujejo ga bogate baročne štukature, freske in fasadne poslikave. Danes so v njem stalne razstave: Spominska soba književnika Branka Hofmana, Baročni salon, Kuharca, Mednarodna zbirka likovne umetnosti in Od glažute do steklarne.

V muzeju v vznožju Donačke gore, v avtentični štajerski pokrajini, je ohranjeno srednjeveško stavbarsko subpanonskega tipa, značilno za Obsotelje. Jedro muzeja z originalnimi stavbami je z leti preraslo v največji slovenski muzej na prostem in kulturni spomenik državnega pomena.

Marija Andrejčič